Diskret Semiconductor Products

Halvleder diskrete enheder vedrører generelt halvlederkrystaller diode, omhandlede halvleder transistor som diode, transistor og særlige halvlederkomponenter.