isolatorer

Optoelektronisk isolator (OC) kaldes også optoelektronisk kobler, optoelektroniske kobling, eller optokobler for korte.